Ενυδρείο Δράμας - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενυδρείο Δράμας

Προσοχή!!!
Το ενυδρείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Σας ζητούμε συγνώμη.
Σύντομα και πάλι κοντά σας

Τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της χώρας μας θεωρούνται από τους ειδικούς το πιο απειλούμενο κομμάτι της Ελληνικής πανίδας.
Από τα 160 είδη που έχουν καταγραφεί στα γλυκά νερά τα 47 είναι αποκλειστικά ενδημικά της Ελλάδας δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη, ενώ άλλα 14 απαντούν και σε ορισμένα διασυνοριακά ύδατα με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.
Αυτό σημαίνει ότι το 38% των ειδών είναι ενδημικά.
Καμία άλλη ομάδα ζώων δεν έχει τόσο υψηλό ποσοστό ενδημισμού στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.


Σκοπός του Ενυδρείου είναι να ενημερώσει, να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες σε περιβαλλοντικά θέματα επίσης, να αναδείξει τον φυσικό πλούτο των Ελληνικών Λιμνών και ποταμών.


Σας καλούμε να γνωρίσετε από κοντά το πιο σημαντικό κομμάτι της πανίδας και να δείτε τα ψάρια με άλλη ματιά, γιατί είναι φορείς μιας βιολογικής εξέλιξης εκατομμυρίων χρόνων.


Το Ενυδρείο φιλοξενεί είδη από τα συμπλέγματα των ποταμών Νέστου και Στρυμόνα, απευθύνεται πρωτίστως στα παιδιά αλλά και σε κάθε πολίτη που πιστεύει ότι η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία της φύσης.

Austropotamobius Torrentium - Πετροκαραβίδα
Vimba Melanops - Μαλαμίδα
Leponis Gibbosus - Ηλιόψαρο
Silurus Glanis - Γουλιανός
Perka Fluviatilis - Πέρκα
Potamon Ibericum - Κάβουρας Ποταμών
Leuciscus Orpheus - Κέφαλος του γλυκού νερού

Μυλοπόταμος - Δράμας
τηλ: 25210 81579
e-mail: enydreio_mylopotamou_dramas[at]yahoo.gr

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου
Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Δράμα - 66100
Τηλέφωνο: 25210 48304
e-mail: info[at]dekpota.gr

Επιστροφή στο περιεχόμενο